Unser Politikverständnis

Wir alle tragen gesellschaftliche Verantwortung:
Als Mitglieder der Stadtgesellschaft Gütersloh können Sie auf verschiedene Arten Einfluss nehmen. Unsere Demokratie basiert auf aktiven und verantwortungsbewussten Mitgliedern, die Ihrer Stimme Gehör verschaffen. Ihr Engagement ist in der Unabhängigen Wählergemeinschaft Gütersloh willkommen!

Dafür stehen wir:
Unser Ziel ist, dass die Demokratiearbeit der UWG Gütersloh dazu beiträgt

  • ein demokratisches, sozialeres und nachhaltiges Gütersloh zu schaffen in dem alle Mitglieder der Stadtgesellschaft, gewählte Vertreter und Mitarbeiter unserer Stadt an der Entwicklung und Gestaltung der Zukunft beteiligt sind.
  • dass Gütersloh ein Ort für alle ist an denen der einzigartige Ausdruck, das Streben, die Intelligenz und die Kreativität jedes Einzelnen zum Ausdruck kommt. Jeder soll sich als Teil der Stadtgesellschaft, in der wir leben, fühlen.
  • dass die Beziehung zwischen der Stadtgesellschaft, gewählten Vertretern und Mitarbeitern in der Stadt von Offenheit, Vertrauen und Respekt für die Meinungen, Einstellungen und Werte des anderen durchdrungen ist. Gütersloh soll als bürgerfreundlich und kooperativ empfunden werden.
  • eine Stadt Gütersloh zu gestalten, in der die Macht immer auf den Schultern der Stadtgesellschaft beruht und von ihnen zurückgeführt wird. Eine Stadt in der die demokratischen Grundwerte und Menschenrechte geachtet werden.

 

SİYASİ ANLAYIŞIMIZ

Hepimiz toplumsal sorumluluk taşıyoruz:
Gütersloh Şehir Toplumu’nun üyesi olarak çeşitli şekillerde etkinizi gösterebilirsiniz. Demokrasimiz, oyları ile sesini duyuran aktif ve sorumluluk bilincine sahip üyelere dayanmaktadır. Angajmanınız Gütersloh Bağımsız Seçmen Topluluğu’na Unabhängige Wählergemeinschaft hoş geldi sefalar getirdi!

Dayanaklarımız:
Gütersloh UWG‘in demokrasi çalışmasına katkı sağlayacağı hedefimiz

  • geleceğin gelişmesi ve şekillenmesine katılan şehir toplumunun hepsinin, seçilen temsilcilerin ve belediyede çalışanların demokratik, daha sosyal ve etkileyici bir Gütersloh elde etmesidir.
  • Gütersloh‘un herkes için benzersiz ifadesini, çabalarını, zekasını ve yaratıcılığını ifade edebileceği bir yer haline getirilmesine yardımcı olmasıdır. Herkes yaşadığımız, hissettiğimiz toplumun bir parçası olmalı.
  • seçilen temsilciler ve belediyede çalışanlar arasındaki ilişkinin diğerinin görüşlerine, tutumlarına ve değerlerine samimiyet, güven ve saygı ile nüfuz etmesini sağlamaya yardımcı olmasıdır. Gütersloh, halka yarayışlı ve işbirlikli olarak algılanmalıdır.
  • iktidarın her zaman toplumun omuzlarında taşınmasına ve öncülük etmesine dayanan bir Gütersloh Şehri yaratmaya yardımcı olmasıdır. Temel demokratik değerlere ve insan haklarına saygı duyulan bir şehir olmasıdır.